16:37:53 06-06-2023
Home Dictionary C Chủ nghĩa tự do ordo

Chủ nghĩa tự do ordo

E-mail Print PDF

Chủ nghĩa tự do ordo (ordo liberalism) (còn gọi là trường phái Freiburg) đề cập đến một truyền thống Đức đặc thù bắt đầu từ thập niên 1920 và thập niên 1930. Nó quy thất bại kinh tế (và chính trị) của nền Cộng hoà Weimar (Weimar Republic) cho hiện tượng rent-seeking chính trị (political rent-seeking - Trong kinh tế học, rent-seeking diễn ra khi một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp tìm cách kiếm tiền thông qua hành vi thao túng môi trường kinh tế và/hoặc pháp lý thay vì hoạt động thương mại hay sản xuất) và quy thái độ dung túng của chính phủ trong việc đóng cửa thị trường cho các nhà cạnh tranh. Các nhà tự do chủ nghĩa ordo khuyến nghị là những thể chế then chốt mà Trào lưu Khai minh Scotland từng nhận diện (tư hữu, tự do hợp đồng, pháp trị) cần được bổ trợ bằng hành động tích cực bảo vệ cạnh tranh của chính phủ nhằm chống lại các nhóm có tổ chức, lợi ích đảng phái và thói vị kỷ của giới công chức. Họ cũng đòi hỏi chính sách cần giúp tạo ra những kỳ vọng ổn định đồng thời từ bỏ chính sách dừng và tiến [stop-go policy: chính sách thay đổi luân phiên chủ ý giữa việc khuyến khích và không khuyến khích nhu cầu kinh tế nhằm kiểm soát lạm phát].

Lưu ý: Rent có nghĩa là thu nhập không phải nhờ nỗ lực cạnh tranh trên thị trường mà là nhờ hành vi thao túng môi trường kinh tế và pháp lý, chẳng hạn thông qua các quan chức chính trị.
 

Latest News