02:12:03 27-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành B Bản chính văn bản

Bản chính văn bản

Email In PDF.

Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau. Ví dụ: Quyết định của Giám đốc Công ty cao su Đồng Phú về việc bổ nhiệm cán bộ.

 

Tin mới nhất