01:22:31 27-09-2020

Án treo

Email In PDF.

Hình phạt đối với người bị phạt tù không quá 3 năm, được tòa án miễn chấp hành tại trại giam để tự cải tạo dưới sự quản lí, giám sát và giáo dục của cơ quan chính quyền địa phương, nơi cư trú. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo phạm tội mới thì tòa án quyết định người bị án phải chấp hành hình phạt tù như đã ghi trong bản án.

Theo điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 của Việt Nam, người bị án treo có thể chịu thêm một số hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định. Nếu người bị án treo đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì toà án có thể rút ngắn thời gian thử thách dựa trên đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm theo dõi, giáo dục. Người bị án treo mà không phạm tội mới trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hết thời gian thử thách, thì được xoá án (điều 64, Bộ luật hình sự).

 

Tin mới nhất