08:21:01 29-11-2022
Home Dictionary C Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý

E-mail Print PDF

Chỉ dẫn địa lý là những từ, tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng để chỉ ra rằng sản phẩm có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên.

Khái niệm về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã hình thành ở Pháp vào đầu thế kỷ XX, được biết đến là Tên gọi Xuất xứ hàng hoá. Sau đó, nó được nâng lên tầm quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng châu Âu, và được thừa nhận năm 1994 bởi Hiệp định về những vấn đề liên quan đến thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS). Hiệp định này thiết lập các tiêu chuẩn để quy định về bảo hộ và thực thi sở hữu trí tuệ quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu đối với chỉ dẫn địa lý. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tức bảo hộ độc quyền của cư dân thuộc một vùng sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm có nguồn gốc từ vùng đó.

Hiện nay, chỉ dẫn địa lý là một khái niệm mới được pháp luật quy định nên đa số từ cán bộ quản lý đến người sản xuất kinh doanh đều chưa hiểu hết ý nghĩa và nội dung cũng như lợi ích của việc bảo hộ này. Trong khi đó, các văn bản pháp lý, nhất là các văn bản hướng dẫn cụ thể còn thiếu. Vì vậy, những làng nghề, vùng sản xuất nông nghiệp, các hiệp hội chưa có đầy đủ các hướng dẫn để thực thi.

 

Latest News