21:11:50 09-06-2023
Home Dictionary T Thể lực

Thể lực

E-mail Print PDF
Là thuật ngữ chỉ sức khoẻ của cơ thể con người. Ví dụ: Thể lực dồi dào; Tập thể dục để tăng cường thể lực (Wikipedia).

Thể lực hay sức khỏe là sức mạnh của cơ thể con người trên giác độ sinh học. Sức khỏe không chỉ thể hiện ở sức mạnh của cơ bắp (sức khỏe thể chất), mà còn được thể hiện ở sự dẻo dai và cân bằng của sức mạnh thần kinh (sức khỏe tinh thần) (Bùi Thị Thanh,2005).

Thể lực là điều kiện tiền đề để duy trì và phát triển trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ chỉ có thể phát huy được lợi thế khi thể lực của con người được phát triển. 
 

Latest News