09:07:27 29-11-2022
Home Dictionary C Chuỗi có sản phẩm mang tính chức năng (Functional Supply Chain)

Chuỗi có sản phẩm mang tính chức năng (Functional Supply Chain)

E-mail Print PDF
Đặc tính sản phẩm ít thay đồi, nhu cầu trên thị trường ít biến động (lương thực, thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp...). Để tăng hiệu suất hoạt động của chuỗi, nên tìm cách giảm chi phí trong sản xuất, vận chuyển và giao dịch. Quản lý chuỗi chú trọng tới việc giảm tồn kho, và tăng chia sẻ thông tin giữa các thành viên với nhau. Lợi thế cạnh tranh giữa các chuỗi là chi phí thấp.
 

Latest News