01:30:22 02-10-2023
Home Dictionary C Chuỗi cung ứng hợp tác theo chiều dọc (Vertical Collaboration)

Chuỗi cung ứng hợp tác theo chiều dọc (Vertical Collaboration)

E-mail Print PDF
Xảy ra hai hoặc nhiều hơn các tổ chức chẳng hạn như nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà chuyên chở và nhà bán lẻ chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực và thông tin nhằm phục vụ cho các tổ chức có liên quan tương tự như người tiêu dùng cuối cùng.
 

Latest News