15:04:49 19-08-2022
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu

Email In PDF.

“ Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng” do TS. Bảo Trung làm chủ nhiệm đề tài. Điểm mới  của đề tài là khẳng định sự chưa thành công khi thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ ngay nội dung của Quyết định. Nhóm nghiên cứu đã nêu những định hướng hoàn thiện chính sách, trong đó có đề nghị bổ sung, sửa đổi Quyết định cho phù hợp hơn, và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất theo hợp đồng.

 

Tin mới nhất