08:28:19 29-11-2022
Home Dictionary C Chứng quyền

Chứng quyền

E-mail Print PDF
Là loại chứng khoán cho phép người sở hữu nó được mua hay bán một khối lượng bổ sung xác định của một loại chứng khoán cho trước. Giao dịch này được cho phép thực hiện trong một khoảng thời gian, theo một giá đã xác định trước và tùy theo ý chí của người sở hữu chứng quyền.

Có 2 loại chứng quyền là quyền chọn mua (call warrant) và quyền chọn bán (put warrant)

Về mặt bản chất, chứng quyền là một quyền lựa chọn kiểu Mỹ (American style option), tức là loại quyền chọn có thể được thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trước khi đáo hạn, do đó, chứng quyền được định giá theo công thức định giá quyền lựa chọn.

Chứng quyền cho người mua nó kỳ vọng về lợi ích đạt được trong tương lai, vì vậy nó giúp tổ chức phát hành chứng khoán dễ dàng hơn và có thể giảm lợi suất chứng khoán so với mặt bằng chung.

Ở Việt Nam hiện có hai văn bản pháp quy định nghĩa về chứng quyền, nhưng nội dung hơi khác nhau.

Luật Chứng khoán 2006 định nghĩa “Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định”. Định nghĩa này phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nghị định 52/2006/NĐ-CP quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp định nghĩa: “Chứng quyền là loại chứng khoán phát hành kèm theo trái phiếu, xác nhận quyền của người sở hữu trái phiếu được mua một khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo các điều kiện đã xác định”. Theo định nghĩa này, giá mua cổ phiếu phổ thông có khả năng không được xác định cụ thể. Ví dụ cho trường hợp này:

Cty CP ĐT Nam Long phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo phương thức chào bán riêng lẻ với các chi tiết sau:

-         Khối lượng: 8.000;

-         Mệnh giá: 10.000.000 đ

-         Ngày phát hành: 03/10/2007;

-         Ngày đáo hạn: 31/12/2008;

-         Kỳ hạn: 14 tháng, 27 ngày.

-         Lãi suất: nếu trái chủ lựa chọn thực hiện chứng quyền: 6%/năm; ngược lại: 10,8%/năm. Thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn.

-         Chứng quyền: đổi sang cổ phiếu theo giá trúng thầu thực tế bình quân khi phát hành ra công chúng chiết khấu 18%.

(Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng, số ra ngày 11.11.2007).
 

Latest News