07:58:45 30-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ

Email In PDF.
Là tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Để cung ứng dịch vụ, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh như vốn pháp định, giấy phép hành nghề, cơ sở vật chất tối thiểu…

Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo sự tách biệt về tổ chức và hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống báo cáo giữa hoạt động quản lý tài sản với các hoạt động kinh doanh khác của chính mình.

Một công ty quản lý quỹ có thể thành lập và quản lý nhiều quỹ đầu tư, phù hợp với nhu cầu đầu tư của các nhóm nhà đầu tư khác nhau.

 

Thu nhập của công ty quản lý quỹ trong hoạt động quản lý quỹ đầu tư bao gổm phí quản lý (cố định theo % so với giá trị tài sản ròng của quỹ) và thưởng vượt mục tiêu đầu tư (thường từ 20 – 25% giá trị vượt mục tiêu đầu tư).

Công ty quản lý quỹ Thành Việt (liên doanh giữa Dragon Capital và Ngân hàng Sacombank) hiện đang quản lý các quỹ đại chúng: VF1, VF4, VFA.
 

Tin mới nhất