12:45:43 22-03-2023
Home Dictionary T Thị trường OTC

Thị trường OTC

E-mail Print PDF

Xuất phát từ Mỹ vào cuối thế kỷ XIX, để chỉ thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết giữa nhà đầu tư và các công ty tự doanh chứng khoán theo phương thức thương lượng trực tiếp và giá chào 2 chiều (Bid-Ask). Ngày nay ở Mỹ, thị trường OTC dùng để chỉ các cổ phiếu được giao dịch tại OTC Bulletin Board (OTCBB), được thành lập năm 1990 và hiện cho phép giao dịch đến hơn 3300 chứng khoán với hơn 230 nhà tạo lập thị trường.

Theo nghĩa rộng, OTC là cơ chế giao dịch thương lượng giữa hai đối tác cụ thể về các công cụ tài chính, để phân biệt với cơ chế giao dịch đấu giá và thanh toán bù trừ đa phương tại các sở giao dịch (exchange-traded mechanism). Do đó, không chỉ có thị trường chứng khoán mà còn có nhiều loại thị trường OTC khác như thị trường ngoại tệ thế giới là một ví dụ.
 

Latest News