01:43:06 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Thị trường hối đoái

Thị trường hối đoái

Email In PDF.

là thị trường tài chính ngắn hạn, tại đó người ta trao đổi các đồng tiền với nhau thông qua mua bán các công cụ như hợp đồng giao ngay (spots), hợp đồng kỳ hạn (forwards), hợp đồng hoán đổi tiền tệ (currency swaps), hợp đồng quyền lựa chọn ngoại tệ (OTC options). Nếu mở rộng thêm, thị trường này còn bao gồm các thị trường tương lai và thị trường chứng khoán có giao dịch các công cụ có chức năng tương tự như hợp đồng tương lai về ngoại tệ (FX  futures), quyền lựa chọn về hợp đồng tương lai về ngoại tệ (Exchange-traded options on FX futures), chỉ số giá ngoại tệ (Exchange-traded funds).

Thị trường ngoại tệ là thị trường tài chính có quy mô giao dịch lớn nhất (hơn 3.200 tỷ USD/ngày từ năm 2007), nhằm đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ trong giao dịch ngoại thương và đầu tư, cũng như nhu cầu đầu tư vào ngoại tệ.

Các ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất lần lượt là USD, EUR, JPY, GBP, CHF.
 

Tin mới nhất