13:10:53 22-03-2023
Home Dictionary T Thị trường tài chính

Thị trường tài chính

E-mail Print PDF
Là một thị trường thành phần của nền kinh tế thị trường, tại đó người ta trao đổi các công cụ tài chính. Thị trường tài chính là cầu nối nguồn cung và cầu về vốn trong xã hội, trên thị trường này hình thành giá cả của các công cụ tài chính và mặt bằng lãi suất.

Thị trường tài chính hiểu theo nghĩa rộng còn bao gồm các thị trường hàng hoá phái sinh, nơi giao dịch các hợp đồng tương lại và quyền lựa chọn trên các hợp đồng này đối với các hàng hoá thực.

Xét theo thời hạn của các công cụ tài chính, thị trường tài chính được chia ra thành thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
 

Latest News