13:01:28 22-03-2023
Home Dictionary T Thị trường vốn

Thị trường vốn

E-mail Print PDF

Là thị trường tài chính trung dài hạn, tức là trên thị trường này người ta giao dịch các khoản vốn trung dài hạn (có thời hạn trên 1 năm). Thị trường vốn bao gồm thị trường nợ trung dài hạn, thị trường tín dụng thuê mua và thị trường chứng khoán, trong đó bộ phận quan trọng nhất là thị trường chứng khoán.

Ở Việt Nam thị trường vốn chưa phát triển, nên nhu cầu vốn trung dài hạn của xã hội chủ yếu do các ngân hàng thương mại đáp ứng. Các ngân hàng này có cơ cấu nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn, do đó Ngân hàng nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng thương mại sử dụng một tỷ lệ tối đa nào đó của nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung dài hạn (hiện là 30%, theo Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009).
 

Latest News