23:40:06 27-03-2023
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc thù năm 2010

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc thù năm 2010

Email In PDF.
“Tác động của chính sách thuỷ lợi phí đối với hoạt động quản lý khai thác công trình thuỷ nông ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Xuân Lan làm chủ nhiệm. Đề tài đã nhận diện các vấn đề của chính sách thủy lợi phí hiện hành, từ đó đề xuất các phương án bổ sung hoặc sửa đổi chính sách thủy lợi phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đề tài đặt ra những hướng nghiên cứu mới có liên quan đến chính sách thuỷ lợi phí.
 

Tin mới nhất