12:41:34 22-03-2023
Home Dictionary T Trạng thái của hệ thống

Trạng thái của hệ thống

E-mail Print PDF
Trạng thái của hệ thống là khả năng kết hợp giữa các đầu vào và đầu ra của hệ thống tại những thời điểm nhất định. Với các hệ thống kinh tế chính là thực trạng của nó.
 

Latest News