03:36:48 01-10-2023
Home Dictionary M Mô hình quản trị hàng tồn kho QDM

Mô hình quản trị hàng tồn kho QDM

E-mail Print PDF

Mô hình quản trị hàng tồn kho QDM là mô hình được áp dụng trong trường hợp các nhà cung ứng của DN bán hàng khấu trừ theo lượng mua, nếu DN mua hàng với số lượng lớn sẽ được hưởng giá thấp, nhưng lượng dự trữ sẽ tăng lên và do đó chi phí lưu kho sẽ tăng. Xét về mức chi phí đặt hàng thì lượng đặt hàng tăng lên sẽ dẫn đến chi phí đặt hàng giảm đi. Mục tiêu đặt ra là chọn mức đặt hàng sao cho tổng chi phí về hàng dự trữ hàng năm là thấp nhất.        

 

Latest News