01:23:52 01-10-2023
Home Dictionary M Mô hình quản trị hàng tồn kho BOQ

Mô hình quản trị hàng tồn kho BOQ

E-mail Print PDF

Mô hình quản trị hàng tồn kho BOQ là mô hình được xây dựng trên cơ sở giả định rằng tình trạng dự trữ thiếu hụt có chủ định trước và do đó ta xác định được chi phí thiếu hụt do việc để lại một đơn vị dự trữ tại nơi cung ứng hàng năm. Vì trong thực tế có nhiều trường hợp DN có ý định trước về sự thiếu hụt vì nếu duy trì thêm một đơn vị dự trữ thì chi phí thiệt hại còn lớn hơn giá trị thu được. Cách tốt nhất trong trường hợp này là DN không nên dự trữ thêm hàng theo quan điểm hiệu quả.

 

Latest News