13:39:49 22-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Cải tiến chất lượng

Cải tiến chất lượng

Email In PDF.

Là hoạt động được thực hiện trong toàn tổ chức nhằm tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Nhu cầu và mong đợi của khách hàng luôn luôn thay đổi, chính vì thế đòi hỏi tổ chức phải không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hành động cải tiến chất lượng được thực hiện theo các bước sau :

-         Phân tích và đánh giá tình trạng hiện hành để nhận rõ khu vực cần cải tiến

-         Thiết lập mục tiêu để cải tiến

-         Tìm kiếm giải pháp có thể để đạt mục tiêu

-         Đánh giá và lựa chọn giải pháp

-         Thực hiện giải pháp được chọn lựa

-         Đo lường, phân loại, phân tích và đánh giá kết quả của việc thực hiện để xác định xem mục tiêu có được đáp ứng.

-         Công bố chính thức sự thay đổi

Cải tiến chất lượng bao gồm cải tiến quy trình, cải tiến hệ thống hoặc cải tiến sản phẩm.
 

Tin mới nhất