14:55:24 19-08-2022
Home Research Conferences CMARD2 nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

CMARD2 nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

E-mail Print PDF
Vào trung tuần tháng 4/2010, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do ThS. Khúc Hoàng Giang làm chủ nhiệm, với đề tài: "Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm: thực trạng và giải pháp", đề tài được đánh giá đạt loại Khá.
 

Latest News