12:02:18 27-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Email In PDF.

Ngày 2-4-1982 Bộ Nông Nghiệp quyết định thành lập phân hiệu I Trường Quản lý HTX Nông Nghiệp TW.

Năm 1983 Bộ quyết định chuyển phân hiệu I thành Trường Quản lý HTX NN TW2.

Năm 1985 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định chuyển Trường Quản lý HTX TW2 thành Trường Quản lý NN TW2

Năm 1986 Trường nghiệp vụ quản lý của Ban cải tạo NN TW hợp nhất với Trường Quản lý NN TW2 và vẫn lấy tên Trường Quản lý NN TW2.

Năm 1987 Bộ Nông nghiệp và CNTP quyết định hợp nhất trường quản lý kinh tế lương thực vào trường quản lý NN TW2 và đổi tên thành Trường quản lý NN và CNTP.

Năm 1996 Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 trên cơ sở sáp nhập phân hiệu trường cán bộ quản lý Lâm nghiệp tại Bình Dương vào Trường quản lý NN & CNTP để đào tạo 3 đối tượng cán bộ: Quản lý, CCVC nhà nước, Cán bộ khuyến nông và PTNT.

 

Tin mới nhất