01:10:27 30-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược

Email In PDF.
  • Trở thành Học viện Quản lý Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Từ 2015 trở đi, mỗi năm cung cấp cho xã hội tối thiểu 1.000 sinh viên, học viên có trình độ đại học, sau đại học với trình độ ngoại ngữ thành thạo và có chuyên môn sâu cho ngành và cho xã hội.
  • Hàng năm thực hiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho khoảng 10.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ khuyến nông, đủ khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý.
  • Hàng năm thực hiện tối thiểu 5-10 hợp đồng nghiên cứu khoa học và tư vấn đạt chất lượng cao, giải quyết được các vấn đề cấp bách của xã hội, của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, quản lý nông nghiệp và nông thôn trên tầm vĩ mô và vi mô.
 

Tin mới nhất