14:08:33 29-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo về việc thực hiện tổ chức các khóa tập huấn cho hợp tác xã và doanh nghiệp Nông nghiệp năm 2022

Thông báo về việc thực hiện tổ chức các khóa tập huấn cho hợp tác xã và doanh nghiệp Nông nghiệp năm 2022

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trong thông báo đến quý cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân  về việc thực hiện tổ chức các khóa  tập huấn cho hợp tác xã và doanh nghiệp Nông nghiệp năm 2022; Vui lòng tải file nội dung
 

Tin mới nhất