04:37:32 28-01-2023
Home Highlights Toàn trường Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo thông tin kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá; vui long tải file về tại đây; Trân trọng./.
 

Latest News