22:49:34 02-12-2021
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II - Mã số: V.03.04.10; Vui lòng tải file tại đây

 

Latest News