01:10:27 08-02-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II xin trân trọng thông báo đến Qúy cơ quan, đơn vị và các cá nhân kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III - Mã số: V.03.04.11; tải file thông báo về tại đây.
 

Tin mới nhất