01:10:55 08-02-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II xin trân trọng thông báo đến Qúy cơ quan, đơn vị và các cá nhân kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III - Mã số: V.03.04.11; tải file thông báo về tại đây.
 

Latest News