13:45:46 02-12-2022
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bảo trì trang thiết bị năm 2023

Thông báo về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bảo trì trang thiết bị năm 2023

Email In PDF.
Trường Cán bộ Nông nghiệp và PTNT II thông báo đến các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường; về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị năm 2023; Vui lòng tải file nội dung tại đây
 

Tin mới nhất