13:52:55 22-03-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kế hoạch tuyển sinh lớp Trung cấp luận chính trị năm 2022; Nội dung thông báo tuyển sinh vui lòng tải file tại đâyMẫu đơn xin đi học.
 

Tin mới nhất