20:33:38 08-08-2022
Home Hoạt động Đảng Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kế hoạch tuyển sinh lớp Trung cấp luận chính trị năm 2022; Nội dung thông báo tuyển sinh vui lòng tải file tại đâyMẫu đơn xin đi học.
 

Latest News