03:06:02 26-03-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo chiêu sinh các lớp hạng ngạch chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật

Thông báo chiêu sinh các lớp hạng ngạch chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị vá các cá nhân kế hoạch mở lớp hạng ngạch chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật; Vui lòng tải file về xem nội dung
 

Tin mới nhất