21:35:05 27-01-2023
Home Hoạt động Đảng Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị vá các cá nhân kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính; Vui lòng tải file về xem nội dung
 

Latest News