05:01:59 28-01-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam”

Email In PDF.

Ngày 25/2/2021, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam” do Bà Gaby Breton - đại diện SOCODEVI Việt Nam và TS. Võ Thị Kim Sa - Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày.

 

Bà Gaby Breton - Đại diện SOCODEVI Việt Nam

TS.Võ Thị Kim Sa - Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học 

 

Tin mới nhất