14:18:43 22-03-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II năm 2020

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II năm 2020

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II xin Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II năm 2020; Vui lòng tải file về
 

Latest News