04:55:50 31-01-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh các lớp hạng II năm 2020

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp hạng II năm 2020

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị vá các cá nhân kế hoạch mở lớp hạng II năm 2020 như sau; Xin vùi lòng tải file Thông báo về
 

Latest News