00:55:19 30-11-2022
Home Hoạt động Đảng Thông báo về việc thay đổi thời gian mở thầu

Thông báo về việc thay đổi thời gian mở thầu

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, thông báo tới các đơn vị Nhà thầu về việc thay đổi thời gian mở thầu; gói thầu cho thuê mặt bằng đào tạo ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, việc làm, đào tạo kỹ năng mềm, giới thiệu và mua bán văn hóa phẩm

* Thông báo số 58/TB-TCBQLNNII ngày 03 tháng 10 năm 2019, về việc thay đổi thời gian mở thầu (xin tải file về tại đây)

 

Latest News