23:26:13 31-03-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông tin về Chương trình Đào tạo từ xa

Thông tin về Chương trình Đào tạo từ xa

Email In PDF.

Thông tin về Chương trình Đào tạo từ xa của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nêu rõ: “Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, qun lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

Căn cứ Quyết định 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngày 7/10/2019, Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng theo hình thức Đào tạo từ xa (hệ thống đào tạo trực tuyến) với các thông tin cụ thể:

1.      Mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tiến trình cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam.

2.      Đối tượng: Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

3.      Hình thức đào tạo: Nhà trường sử dụng hệ thống học tập trực tuyến CLS cho lớp học, vì thế học viên có thể học mọi lúc mọi nơi trên PC, laptop hay điện thoại qua đa trình duyệt như Chrome, Cốc Cốc, Firefox, . . .

Thời gian: Lớp học được tổ chức từ ngày 7/10/2019 đến 10/11/2019; Lớp học có 2 đợt tập trung.

+ Đợt 1 (đầu kì): Tập trung 2 ngày cho các hoạt động khai giảng, kiểm tra đầu vào và hướng dẫn phương pháp học qua hệ thống trực tuyến.

+ Đợt 2 (cuối kì): Tập trung 3 ngày cho việc ôn tập, kiểm tra cuối khóa, thảo luận các chuyên đề báo cáo và bế giảng lớp.

 

Tin mới nhất