23:56:32 29-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo Về việc chiêu sinh lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT"

Thông báo Về việc chiêu sinh lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT"

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị kế hoạch tổ chức lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT".

 

 

 

 

Latest News