15:32:12 19-10-2018
Trang chủ Công đoàn HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĨNH CÔNG

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĨNH CÔNG

Email In PDF.

Ngày 23/10/2017 tại xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Công (HTX Vĩnh Công) với sự có mặt của đại diện Liên minh HTX tỉnh Long An, UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Công, và Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD) - Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (CMARD 2).

 

Đông đảo đại biểu và thành viên tham dự hội nghị thành lập HTX Vĩnh Công 

HTX Vĩnh Công ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 2.000 ha thanh long. Đề án gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Long An, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc sản xuất sạch, an toàn, tăng năng suất chất lượng nông sản, đạt hiệu quả kinh tế, nhất là sản xuất theo chuỗi giúp bảo đảm được sản phẩm đầu ra. 

 

 Các thành viên chăm chú đọc Điều lệ HTX và danh sách đăng ký tham gia HTX

   Tại buổi Hội nghị thành lập HTX, có 30 thành viên HTX tham dự với số vốn đăng ký là 144 triệu đồng. Theo dự kiến, sẽ còn nhiều nông dân, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia vào HTX.

  Để đạt được kết quả trên, UBND huyện Châu Thành đã ký hợp đồng với CCD nhằm hỗ trợ thành lập HTX Vĩnh Công theo đúng bản chất của HTX kiểu mới. Theo thỏa thuận của hợp đồng, CCD thực hiện các công việc sau: khảo sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội xã Vĩnh Công; phác thảo phương án kinh doanh; thành lập và tập huấn ban vận động thành lập HTX và ban sáng lập HTX; tổ chức tuyên truyền vận động (làm mẫu); xây dựng điều lệ; quy chế làm việc; kiểm tra và tổ chức huấn luyện cho ban quản lý HTX nhằm nâng cao kỹ năng quản lý và điều hành…

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác (CCD) thành lập vào tháng 7/2015, định hướng CCD sẽ phấn đấu trở thành một tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác-hợp tác xã.