00:30:20 28-03-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo chiêu sinh KDV&KDVC Động vật; Thực vật; KSV&KSVC đê điều

Thông báo chiêu sinh KDV&KDVC Động vật; Thực vật; KSV&KSVC đê điều

Email In PDF.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị chương trình chiêu sinh các lớp như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên thực vật. Vui lòng tải file chi tiết

2. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật. Vui lòng tải file chi tiết

3. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên động vật. Vui lòng tải file chi tiết

4. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm dịch viên chính động vật. Vui lòng tải file chi tiết

5. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều. Vui lòng tải file chi tiết

6. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên chính đê điều. Vui lòng tải file chi tiết 

 

Tin mới nhất