22:12:46 09-06-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo chiêu sinh năm 2017

Thông báo chiêu sinh năm 2017

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị chương trình chiêu sinh các lớp như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính năm 2017 dự kiến khai giảng ngày giữa tháng 3/2017. Vui lòng tải file chi tiết

 2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý, lãnh đạo cho lãnh đạo cấp Hạt và tương đương. Vui lòng tải file chi tiết

3. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên. Vui lòng tải file chi tiết

4. Thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia trong kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thuỷ lợi năm 2017. Vui lòng tải file chi tiết 

 

Latest News