11:26:57 27-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch kiểm lâm viên chính" và Lớp " Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp".

Lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch kiểm lâm viên chính" và Lớp " Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp".

Email In PDF.
Ngày 22 tháng 6 năm 2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch kiểm lâm viên chính" và Lớp " Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp". Tham dự lễ khai giảng có ông TS. Phạm Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Kiểm lâm chủ rừng và Ông Khúc Hoàng Giang - Trưởng khoa Quản lý nhà nước  cùng toàn thể học viên tham gia khóa học.
 

Tin mới nhất