22:50:22 09-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Email In PDF.

 

Ngày 12/06/2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức buổi Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Tham dự lễ bế giảng về phía nhà Trường có các giảng viên Khoa quản lý nhà nước cùng các anh chị học viên của lớp học.

 

Tin mới nhất