22:59:53 29-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Khai giảng các lớp Thống kê; Thủy sản; Lâm sản

Khai giảng các lớp Thống kê; Thủy sản; Lâm sản

Email In PDF.

Ngày 1/12/2014 tại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức khai giảng các lớp như sau:

Lớp 1: Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý chất lượng, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực ATTP nông sản, thủy sản

Lớp 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ xữ lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Lớp 3: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cấp sở, huyện

 

Tin mới nhất