14:06:33 25-01-2022
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học

Email In PDF.
  1. Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Đình Hoàng
  2. Tác động của chính sách thủy lợi phí đối với hoạt động quản lý khai thác công trình thủy nông ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
  3. Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Chủ nhiệm: TS. Bảo Trung
  4. Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Quốc Việt
 

Tin mới nhất