20:39:03 09-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Chiêu sinh lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34"

Chiêu sinh lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34"

Email In PDF.
Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã trải qua 33 khóa kể từ những ngày đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước. Chương trình luôn được các học viên đánh giá rất cao và hầu hết các học viên tốt nghiệp đều giữ các vị trí quản lý chủ chốt và đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố chính dẫn đến thành công của chương trình Giám đốc doanh nghiệp là việc thường xuyên điều chỉnh và cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Với mục đích tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tiếp tục mở lớp “Giám đốc điều hành doanh nghiệp khóa 34”

Đội ngũ giảng viên bao gồm các Tiến sĩ và Thạc sĩ của Khoa Quản trị Doanh nghiệp, thường xuyên điều chỉnh và cập nhật giáo trình giảng dạy phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các học viên đều nắm giữ vị trí chủ chốt của các doanh nghiệp, nhanh chóng bắt kịp tình hình kinh tế thị trường và đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp.

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Tin mới nhất