00:22:10 28-03-2023
Home Enrolments News for Enrollment Tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn

Tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn

E-mail Print PDF

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết 3569/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn giai đoạn 2013 - 2015 đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn từ ngày 05/08/2013 đến 18/8/2013.

 

Lớp học giúp cho công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách nâng cao các kỹ năng về lập hồ sơ vi phạm hành chính, hình sự, lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng hàng nămg, hiểu và vận dụng đúng các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, nhất là UBND cấp xã trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý

 

Latest News