23:55:51 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu

Email In PDF.

Định vị thương hiệu là tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh để bảo đảm bảo khách hàng mục tiêu có thể phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Việc định vị thương hiệu mang tính chất quan trọng là do nó có liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và nhận định của người tiêu dùng.

 

Tin mới nhất