12:03:39 27-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Trái phiếu có bảo đảm

Trái phiếu có bảo đảm

Email In PDF.

Trái phiếu có bảo đảm (secured bond): là loại trái phiếu được xếp hạng bảo vệ cao, chủ yếu là bằng các tài sản dùng để cam kết trả nợ. Khi doanh nghiệp phá sản, đại diện được uỷ nhiệm (trustee ) của đợt phát hành sẽ thay mặt các trái chủ (bond-holders) quản lý các tài sản đó và thanh lý chúng để phân phối tiền lại cho trái chủ. Trái phiếu có bảo đảm gồm các loại :

 

-  Trái phiếu có tài sản đảm bảo (mortgage bond)

-  Trái phiếu bảo kê theo thiết bị (equipment trust certificates)

Trái phiếu bảo kê bằng thế chấp (collateral trust bonds)
 

Tin mới nhất