20:51:19 09-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kiểm định trị trung bình của một phân phối chuẩn

Kiểm định trị trung bình của một phân phối chuẩn

Email In PDF.
Xét một biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn với trị trung bình μ và phương sai σ2. Giả thuyết Không thường gặp nhất có dạng H0: μ=μ0. Giả thuyết ngược lại H1 có thể là một phía như là H1: μ>μ0, H1: μ<μ0 hoặc hai phía như H1: μ≠μ0.
 

Tin mới nhất